Logo_met_tekst.jpg
header-2018-01.jpg
  • Home

Welkom op de website van Oratoriumkoor COV Assen

----------------

Lux Aeterna

Het Eeuwige Licht
M. Lauridsen:  "Lux Aeterna is een intiem werk van stille sereniteit gecentreerd rond een universeel symbool van hoop, geruststelling, goedheid en schittering".
 
Lux Aeterna
                                       Foto: Eigen foto

Mededeling van het bestuur

Uitzicht op hervatten repetities

Zoals recent in de pers te lezen was, zijn er weer beperkte mogelijkheden om de repetities van oratoriumkoor COV Assen te hervatten.

Oratoriumkoor COV Assen zal vanzelfsprekend het protocol van koornetwerk Nederland volgen om de veiligheid van ons allen te garanderen. In samenwerking met Podium Zuidhaege is besloten om in september weer te beginnen met de repetities. Natuurlijk onder voorbehoud van een beheersbare stand van zaken rondom het coronavirus.

In Podium Zuidhaege is één zaal die aan de RIVM eisen voldoet. Wij zullen dan het koornetwerk protocol en RIVM richtlijnen gaan volgen. Dat betekent dat het koor vanwege de mogelijkheden van deze ruimte door de dirigent in twee groepen gesplitst zal worden. Het gevolg is dat leden een maal per veertien dagen kunnen komen repeteren. De dirigent zal verder een schema maken voor zelfstudie door de leden thuis. Daarnaast komen er aanvullende maatregelen wat betreft de hygiëne en de aanwezigheidsregistratie.

Voor nu allen een fijne zomervakantie toegewenst. Pas goed op jezelf en op elkaar!


Repetities oratoriumkoor COV Assen

Wij oefenen op maandagavond in Podium Zuidhaege, (H.P Keunigzaal) van 19.40 tot 21.45 uur. U mag altijd een keer vrijblijvend komen kijken of meedoen. Een positieve stemtest behoort tot de vereisten het toelaten tot het koor. Voor meer informatie over het koor kijk op "informatie". Voor verdere inlichtingen en opgave kunt u zich wenden tot het secretariaat.

Meer actuele informatie over het reilen en zeilen van Oratoriumkoor Assen is te vinden op onze Facebookpagina.

P1090610 klein                                                   Foto: Eigen foto