Logo_met_tekst.jpg
header_2022_2.jpg

Contributie en bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer oratoriumkoor COV Assen is: IBAN: NL70 RABO 0158 7140 75 (BIC RABONL2U) t.n.v. Christelijke Oratorium Vereniging Assen, te Assen.

Per 1 oktober 2019 is de contributie voor leden: €25,- per maand. Per jaar is dat €300.-. Leden die een incassomachtiging hebben afgegeven hoeven niets te doen, het nieuwe kwartaalbedrag wordt aan het begin van het kwartaal van uw bankrekening afgeschreven.

De bijdrage voor projectdeelnemers.
De contributie voor de projectdeelnemers is eveneens verhoogd met € 5,- en komt derhalve uit op een bedrag van € 27,50 per maand voor de periode dat ze mee repeteren.
Deze periode wordt per project vastgesteld door het bestuur.

Uw penningmeester heeft iedere repetitieavond machtigingsformulieren bij zich, dus als u het ook gemakkelijk wil doen, vraag haar dan even en vul het formulier in.

In alle overige situaties heeft de betaling per kwartaal of een nog langere periode de voorkeur om de onkosten voor de vereniging te minimaliseren.
 
Informatie over uw contributie betaling is verkrijgbaar bij de penningmeester.