Logo_met_tekst.jpg
header-2016_1.jpg

Contributie en bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer oratoriumkoor COV Assen is: IBAN: NL70 RABO 0158 7140 75 (BIC RABONL2U) t.n.v. Christelijke Oratorium Vereniging Assen, te Assen

De contributie voor leden bedraagt sinds 2017: €240,- per jaar.
Als u zelf de bankopdrachten maakt betekent dit:  € 20,-per maand, € 60,- per kwartaal, € 120,- per halfjaar of € 240.- per jaar, afhankelijk hoe u dat zelf wil.

Leden die een incassomachtiging hebben afgegeven hoeven niets te doen, het nieuwe kwartaalbedrag wordt aan het begin van het kwartaal van uw bankrekening afgeschreven.

De bijdrage voor projectdeelnemers bedraagt sinds 2017 : €22,50 per maand, maar kan per project apart worden vastgesteld door het bestuur.

Uw penningmeester heeft iedere repetitieavond machtigingsformulieren bij zich, dus als u het ook gemakkelijk wil doen, vraag haar dan even en vul het formulier in.

In alle overige situaties heeft de betaling per kwartaal of een nog langere periode de voorkeur om de onkosten voor de vereniging te minimaliseren.
 
Informatie over uw contributie betaling is verkrijgbaar bij de penningmeester.